Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Viltforvaltning i endringSanna Kaupang Sørum Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Naturdatas viltkonferanse 2013Naturdata as150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fakta om elgAust-Agder fylkeskommune4 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Trekkmønster for hjort på Sørlandet Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune90 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt
EttersøkskursKåre Sander Nilsen15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning Aust-Agder fylkeskommune15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side3691 - 3720 of 4160 items