Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
bestandsplan elgAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
kartverk for websideAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Betydningen av jakt for gjennomføring av brunsten Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU760 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2013Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegg. av vannrikseforflytninger i A-A Ny versjNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder16 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Levende kyst, skog og høyfjellNaturvernforbundet Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
RevejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Småvilt og skadeskyting - en videreutviklingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
RådyrjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
GaupejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Gaupetaksering sesongen 2013 - 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund1 150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Oppdatering tiurleiker i NaturbasenHalden kommune30 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Jubileumsutstilling Ringmerkingen 100 årMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Viltseminar Hordaland 2013Sogn og Fjordane Skogeigarlag Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side3751 - 3780 of 4160 items