Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Pilotprosjekt trekk hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Poster per side3841 - 3870 of 4160 items