Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
SandarnesånaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan Niva As60 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Epigenetiske effekter på laks i levende i genbankStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Fisketrapp i DragvatnetHitra Kommune Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
HellviksånaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget) Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak av gytebekkerHemne Kommune30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget)Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
TrønderKurs i fiske med elektrisk fiskeapparatStiftelsen Nasjonalt VillakssenterFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Hålandselva, sjøørretbekk EgersundDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Drift av Lyngenfjorden lakserådNamsos Kommune6 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Sjøørret-prosjektetDrammens Sportsfiskere80 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Effekt av overvåkningsfiske om høsten på villaksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina410 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kystnæradferd til vill laksesmolt Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NtnuMiljødirektoratet2020Avslått
Rehabilitering av ørretvann og gytebekkViken Fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Habitatskartlegging i Bøbekken og Dala/SkjerpebekkHå Kommune Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Online tilstandsovervåking av gytebekkerPowafa VerslandFylkesmannen i Agder2020Avslått
Gytefisktellinger i Hollaelva 2020Heim Kommune22 500Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Tilskud smoltfiske og elfiske vår sommer, OtraOtra Laxefiskelag30 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Tiltak i bekker på anadrom strekning til OtraOtra Laxefiskelag60 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Reisaelva og de unges interesse for villaksenNordreisa Jeger Og Fiskerlag171 600Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
GytegropregistreringOrkla Fellesforvaltning35 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tilstandsklassifisering av fisk i bekkerNorce Norwegian Research Centre AsMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Hessdalen med miljø-DNAStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Troms og Finnmark: Regionale møter om anadrom fiskNorske Lakseelver31 500Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Gyting høstvannføring kontra vintervannføringOrkla FellesforvaltningFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Biooppjusterende tiltakOppegård Jeger Og Fiskerforening23 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Videoteller i Ogna/laksetrappa i StøafossenOgna Grunneierlag Sa30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Informasjon om nasjonale lakseelver, rekrutering Norske LakseelverMiljødirektoratet2020Avslått
SkoraåaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 2296 items