Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Troms og Finnmark: Villaksens dag 2020Norske Lakseelver59 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i Gyteelva/HerreelvaPorsgrunn Kommune150 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Bestandsovervåking Nordfolda og MoselvaAqua Kompetanse As Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Strynevassdraget - HabitatkartleggingStryn Elveeigarlag (Strynevassdraget)80 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Hvilke faktorer påvirker laksens vekst i havet?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av miljø-DNA i Driva 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina270 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaurebekker i Sokndal kommuneEcofact Sørvest As Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Oppfølging av miljø-DNA i Telemarkskanalen 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Tetthetsundersøkelser SjøørretNorges Jeger- Og Fiskerforbund- Akershus45 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tracking pink salmon to inform removalNorce Norwegian Research Centre As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Villakshensyn i viktige vassdragNorske Lakseelver46 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Villakshensyn i viktige, regulerte elver i AgderNorske Lakseelver30 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Prosjekt: Økt naturlig fiskeproduksjon i LaukhelleNorske Lakseelver32 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Gytefisktellinger i tre elver i DrivaregionenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina397 500Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Bistand til vilkårsrevisjonen i ÅbjøravassdragetNorske LakseelverFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Villakshensyn i viktige, regulerte elverNorske LakseelverFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Rekruttering av barn og unge til fiske etter laks Norges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland21 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Bistand til vilkårsrevisjonen i NamsenNorske Lakseelver37 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Det andre intern. seminar om restaurering,BergenNorce Norwegian Research Centre As200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Glemt kunnskap om laksebiotoper, oppfølging av gyrNorske LakseelverFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Habitatkartlegging for sjøørret i 15 bekker i FiggGjesdal KommuneFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Habitatforbetrande tiltak i SogndalselviSogndal Jeger- Og Sportfiskarlag80 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
El-fiske i Horvenelva, Oksdøla og Kongsmoelva Bernvaag Consulting As36 670Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Sjøørretbekker i Steinkjersvassdraget. KartleggingNord UniversitetFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Drift av fisketellere 2020Vestfinnmark Jeger Og Fiskerforening150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Gjennomføring av habitattiltak i to bekker Etne Elveeigarlag50 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Tiltak BalsnesvassdragetØrland Og Bjugn Jeger- Og FiskerforeningFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Utfiske av røye i GranvinsvatnetGrunneigarlaget For Granvinsvassdraget10 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Restaurering av Skauga trinn 2Indre Fosen KommuneFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Poster per side151 - 180 of 2296 items