Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forbedring av fiskepassasje ved Stemmen i LilleelvArendal Jeger- Og Fiskeforening80 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Tiltaksplan inkludert fiskebiologiske undersøkelseNorconsult As Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Digital driftsplanSameiet Surna Elveierlag20 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Oppgradering av Balsnesvassdraget i ØrlandIndre Fosen KommuneFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Kartlegging av sjøørretbekker i Namsen i GrongSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Gode tiltak for villaksen og sjøørreten i 2020!Norges Jeger Og Fiskerforbund1 300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Overvåking av anadrom fiskebestand i Iesjohka/TanaNaturtjenester I Nord AsMiljødirektoratet2020Avslått
Sjørøye: Utfordringer i et varmere klimaNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiMiljødirektoratet2020Avslått
Forvaltningsplan sjøørret Indre OslofjordKjell Sandaas95 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Bistand OsloelveneNorges Jeger- Og Fiskerforbund Oslo12 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bekledning/utstyr Oppsyn AkerselvaOslomarkas Fiskeadministrasjon10 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
App for Oppsyn i elvElvefiske AsMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking av anadrome bestander i Troms/FinnmarkNaturtjenester I Nord As256 800Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Innkjøp fisketank og tilhengerOslomarkas Fiskeadministrasjon Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Gytefisktellinger i Søya (Surnadal) høsten 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Gytefisktellinger i Toåa (Surnadal) høsten 2020 Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Gytefisktellinger i Fjelna (Hemne) høsten 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina46 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Arbeid med fisketeller i Akerselva Oslomarkas Fiskeadministrasjon45 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina245 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Samling lokae fiskeutvalgNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Elva - bygdenes viktige gullåreNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Øgreidsfossen, EgersundDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Laksefiske for barnefamilierNjff Sør-trøndelagFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Bistand til organisering av elveeierlagNorske Lakseelver40 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i Oldenvassdraget 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Evaluering av utlegging av gytegrus i Oslo & VikenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ungfiskundersøkelser i Oldenvassdraget 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020Ikke realitetsbehandlet
Dronebasert grønn lasermåling Norce Norwegian Research Centre AsMiljødirektoratet2020Avslått
Restaureringsplan Sjøørretklubben 2020-21Sjøørretklubben80 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Genetisk kartlegging av kjønn fra skjellprøverStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 2296 items