Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Etablering av permanent PIT-antenne i ÅrungselvaNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)51 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
InformasjonsbrosjyreSauherad Jeger- Og FiskerforeningFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke realitetsbehandlet
Ny giv for sjøørretbekkene i Verdal 2020-2021. Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)Fylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Restaurering av sidebekkarMåna Elveeigarlag Sa10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Undersøkelse av Tveitåa og KlevaråaSauherad Jeger- Og Fiskerforening90 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Forprosjekt kameraovervåkning ReisaelvaReisa Elvelag60 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Optimalisering av genbank: Hvor raskt endres viktiStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Tiltaksplaner for sjøørretbekker på SunnmøreRådgivende Biologer AsFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Prosjekt Skjoldafjord 2020Tysvær Jeger Og Fiskerforening8 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Ferdigstille og formidle doku - "Sjøørreten & oss"Netelandproduction As50 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ungfiskundersøkelser i Verdalsvassdraget i 2020Berger Feltbio60 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Habitatutbedring MørkridselviAndreas Wollnick Wiese Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
Sidevassdrag til LygnavassdragetLygna Elveeigarlag Ii65 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Forprosjekt – kartlegge utbedring av laksetrappVikedal Elveigarlag30 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Gjenkjenning av adrome arter i sjølaksefiskeNorske SjølaksefiskereMiljødirektoratet2020Avslått
BærelvaEiliv Erdal Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
UngfiskundersøkelseSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa50 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Elektronisk teller for å telle laksesmoltArbeidernes Jeger & Fiskerforening Halden Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Legge ut gytegrus i HaukåselvenHelge MoeFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Tiltak sjøørretbekkerOlav Valle60 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
kompetanseheving sjøørretSoya-hellefoss Grunneierlag Sa23 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Sffal merkeprosjektSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk150 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Overvåking og drift av fisketeller VikedalselvaVikedal Elveigarlag15 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Større kultiveringstiltak ved gytebekkerHemne KommuneFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
De første sportsfiskerne - innsamling til bokTommy FossumMiljødirektoratet2020Avslått
Fisketrapp elementBent Hugstmyr98 200Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd om midler til å styrke samhørighetArendal Jeger- Og Fiskeforening10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Overvåkning av anadrom fisk i LysakerelvaNaturrestaurering As35 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Modellering av sjøørretens bestandsdynamikk Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina800 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 2296 items