Om ordningen

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med naturmangfold. Det er et mål at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier, slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene.

Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som verdi.

I 2021 er det i statsbudsjettet satt av 1 million kroner til ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. februar 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).