Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

Målet med tilskuddsordningen er tiltak mot fremmede organismer, under dette informasjon og kartlegging. Målgruppen er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter.  Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.

Omsøkte prosjekt må gjennomføres i løpet av tilskuddsåret.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar 2020.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

 

 

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Logg inn med ID-porten

Du må være innlogget med ID-porten for å gå til denne søknaden.

Nyttige lenker