Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND 2021Ikke behandlet
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av skadelig fremmedart i beiteområdeTØMTE GÅRD RAGNHILD SØRHEIM 2021Ikke behandlet
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER 2021Ikke behandlet
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Utfisking av pukkellaksLAKSELV GRUNNEIERFORENING 2021Ikke behandlet
Homing hos pukkellaks i Øst-FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2021Ikke behandlet
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2021Ikke behandlet
Utvikle uttaksstrategi av pukkellaks i SandneselvaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av mink FRØYA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
fjerning av sitkagranSKJØNHALS KRETSLAG 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av Stillehavsøsters - Færder nasj.parkNORWEGIAN SHORES AS 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av Stillehavsøsters - HvalerNORWEGIAN SHORES AS 2021Ikke behandlet
Etablering av fiskefeller PUKKELLAKS sesongen 2021VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin i GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Tiltak mot stikagran gjengroingDYRØY GRENDALAG 2021Ikke behandlet
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Informasjonstiltak, Fremmede arter i ØrlandRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF 2021Ikke behandlet
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS 2021Ikke behandlet
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE 2021Ikke behandlet
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Fjerning av uønskede vekster (sitkagran) .SØRDAL GÅRD 2021Ikke behandlet
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS 2021Ikke behandlet
Bevaring gjennom skjøtsel 2021NATURVERNFORBUNDET HORDALAND 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av fremmed organisme. Kjempeslirekne.KLEFSTADHAUGEN ANDELSLAG SA 2021Ikke behandlet
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING 2021Ikke behandlet
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 274 items