Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Rydding/oppsamling av gammelt gjerdemateriell Siidaandelsleder i reindrift2015Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Poster per side1 - 30 of 1375 items