Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Fisketrapp i Rimstadelva - 5108-2-M. ProsjekteringSameiet Numedalslågen Forvaltningslag50 0002020Innvilget som omsøkt
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Revisjon av andelsberegning i GaulavassdragetSameiet Gaula Elveierlag2020Avslått
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og forslag til tiltak i sjøørreRådgivende Biologer As250 0002020Innvilget som omsøkt
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Poster per side331 - 360 of 986 items