Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
SlevikbekkenFREDRIKSTAD KOMMUNE2022Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Stikkrenne i BlakstadvassdragetFrøya kommune200 0002016Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i vann Frøya kommuneFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksplan - restaurering av Manndalselva 206-6-RGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI100 0002022Innvilget som omsøkt
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Erosjonsdemping og biotopforbedringGJEMLESTAD-JERDAL ELVEEIERLAG2022Avslått
Habitatkartlegging i 15 bekker for sjøørret Gjesdal Kommune2020Avslått
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE191 5002022Delvis innvilget
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL266 7502022Innvilget som omsøkt
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Biotoptiltak i gyteelver for storørretGRAN KOMMUNE300 0002022Delvis innvilget
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
VannrensefonteneGreen Power As2020Avslått
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1192 items