Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Supplering 2022 til svensk-norsk elvetypologiNORCE LFI2022Avslått
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Vannforvaltning basert på plastNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS358 6002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for ØrstaelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS330 0002022Innvilget som omsøkt
Håndbok til kartlegging av bekker NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2022Avslått
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Levert
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Levert
tiltaksrettet kartlegging av storørret i AursundenNORCONSULT AS2022Avslått
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 1191 items