Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva VO ØyerenNes Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområNES KOMMUNE197 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av vannkvalitet i FagerstrandbekkeneNesodden kommune2017Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Renseparker på Jæren NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI578 0002021Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
Poster per side421 - 450 of 985 items