Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkningVestby kommune2015Avslått
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Plasthavet- et kreativt prosjekt som setter fokus Porsgrunn kommune2015Avslått
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Poster per side451 - 480 of 1185 items