Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Plasthavet- et kreativt prosjekt som setter fokus Porsgrunn kommune2015Avslått
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Seminar om bekke- og elverestaureringVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune60 0002015Innvilget som omsøkt
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Poster per side751 - 780 of 807 items