Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Kvantifisering av forurensnings bidrag fra to nedlØkonomi og utviklingsenheten2015Avslått
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Poster per side721 - 750 of 807 items