Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tydal Sau-og geitavlslag94 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pål Kristoffer Toven30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.aursunden sankelag ba70 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore Rian61 950Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Frode Singstad66 300Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torfinn SivertsenStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Kristian Haarberg 10 710Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik26 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik52 675Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Meatelen Sijte (Jåma/Anti Vestre N RBD100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SidaandelStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sør Fosen Sijte100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun OkstadStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.819999872203 980Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 53 Linda Mari JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fosen reinbeitedistrikt, Nord-Fosen siida100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Øren103 530Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stein Erik Saur15 244Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vidar Moe19 530Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Odd Bjørnar Bjørkås64 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.skæhkere sijte200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Heidi Moknses69 678Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Joar Hansen Hybertsen84 665Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Jøran Jåma200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Ingemar Tiller181 986Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo26 390Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rissa Beitelag saStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Morten Munkeby49 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Innset Vest beitelagStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Einar-Andre HogstadStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Poster per side301 - 330 of 4533 items