Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jillen-njaarke Reinbeitedistrikt80 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Ivar Nilsen Gaup34 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Helge Karlot Anti19 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Thomas Kuhmunen30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hestmann Strandtind Reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jahkenjargga - Siida47 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Bjørnar Seppola25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Mahtte Rognerud Eira16 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Saltfjellet Reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut-tore Kappfjell45 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Store Bekkarfjord Beitelag96 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 41 Bæskadas133 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Mathis Oskal29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eva-stina Andersson60 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Amund Nagelhus206 150Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marit Meløy36 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Myrås Gård15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Indre Lyngenfjord Beitelag Sa60 6342 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Westerfjell45 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Isak Labba50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nina Päiviö Blind57 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Byrkije ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Inger Lise VeltenStatsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gaup Johannes Daniel49 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt230 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulla Hermansen20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Landbrukstjenester Telemark Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans-Marius Kristensen49 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Tore Rasmussen42 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Tor Gaup30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 4827 items