Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av  kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. Oversikt over lovlige mottak finnes på sortere.no.

Hva må til for å søke?

For å søke om tilskudd må den som leverer fritidsbåt sende inn søknad gjennom elektronisk søknadssenter. Det kan kun søkes for èn båt pr. søknad. Har du levert flere båter, må det søkes flere ganger. En bekreftelse på at fritidsbåten er levert legges ved søknaden.

Den som leverer fritidsbåten må først sørge for å skrive ut og ta med skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er levert til mottaket og at alle felt i skjemaet er fylt ut. Skjemaet skal legges ved søknaden. Søknader uten skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er kassert vil ikke bli behandlet.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Det må søkes samme år som båten kasseres, i perioden 1. januar til 1. desember hvert år. 

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.