Diverse nye tilskuddsbevilgninger (nye fra 2017 - 2019)

Diverse nye tilskuddsbevilgninger fra 2017 - 2019 – Friluftsliv (målgruppe/konkrete søkere er angitt).

 

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser" – bare DNT sentralt kan søke

Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser", som skal gjennomføres i regi av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT sentralt kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga" – bare Oslo kommune kan søke

Det er for 2019 bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga", som startet opp i 2017 i samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i innsatsområdene i Groruddalen.

 

Prosjektet "Friluftsliv i skolen" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er for 2019 bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv i skolen", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal også omfatte drift og videreutvikling av "Forum for friluftsliv i skolen". Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Historiske Vandreruter" – bare DNT kan søke

Det er for 2019 bevilget 1,17 mill kroner til prosjektet "Historiske Vandreruter", som skal gjennomføres av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNTønsker dette. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid" – bare FL kan søke

Det er for 2019 bevilget 2,8 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid", som skal gjennomføres av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i samarbeid med Miljødirektoratet og sentrale friluftslivsorganisasjoner. Midlene skal primært gå til utviklingsarbeid, lønn og administrative utgifter og konkrete tiltak. Bare FL kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Samarbeidsnettverk for skiløypepreparering" – bare Skiforeningen kan søke

Det er for 2019 bevilget 1,0 mill kroner til prosjektet "Samarbeidsnettverk for skiløypepreparering", som skal gjennomføres av Skiforeningen. Midlene skal primært gå til etablering og drift av et nasjonalt samarbeidsnettverk for å utveksle og spre kunnskap og kompetanse på fagområdet. Midlene skal gå til lønn og administrative utgifter knyttet til utviklingsarbeid og konkrete tiltak. Bare Skiforeningen kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

15. januar 2019

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute