Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter

Autoriserte besøkssenter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning m.v. 

I henhold til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon er grunntilskuddet i 2019 for besøkssenter våtmark, rovdyr og nasjonalpark på 1 029 000,- kr pr. senter.

Grunntilskudd for besøkssenter verdensarv er inntil 1 800 000,- kr pr. senter (forutsatt 40% medfinansiering). For mer informasjon omkring arbeidet med verdensarvsentrene kan dere lese mer her.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden

          Virksomhetsplan 2019

          Årsbudsjett for 2019    

Dersom dette allerede er sendt inn i forbindelse med re-autorisering ila 2018 trenger dette ikke sendes på ny.

Rapport for tildelte midler i 2019 må leveres i elektronisk søknadssenter innen søknadsfrist 31.12.2019 .  

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute