Autorisasjon for besøkssenter

Viser til Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter.

Sentre som søker om autorisasjon og re-autorisasjon som autorisert besøkssenter bes levere følgene dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

De som blir autorisert vil få et årlig grunntilskudd som for tiden er 1 000 000 kr pr. senter. Dette tilskuddet skal dekke fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, naturveiledning m.v.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Utlysning av nye atorisasjoner  vil bli kunngjort med frister.

Re-autorisasjon av besøkssenter har individuelle søknadsfrister som følger autorisasjonsperioden.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.