Autorisasjon for besøkssenter for rovdyr i Hedmark

Viser til Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter.

Sentre som søker om autorisasjon og re-autorisasjon som autorisert besøkssenter bes levere følgene dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

  • Autorisasjonssøknad
  • Detaljert virksomhetsplan og budsjett for resten av året 2019. Budsjettet skal inkludere oppstartsmidler på 2 500 000 kroner.
  • Virksomhetsplan og budsjett for autorisasjonsperioden (2019-2023). Budsjettet skal inkludere grunntilskudd fra 2020 til 2023.

Autoriserte naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, naturveiledning m. v. Grunntilskuddet er for tiden på 1 029 000 kroner pr. senter.

 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 18. juni 2019

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Siv Grethe Aarnes siv.grethe.aarnes@miljodir.no

Eva Lindgaard eva.lindgaard@miljodir.no

 

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Logg inn

Du må være innlogget for å gå til søknaden.