Autorisasjon for besøkssenter verdensarv

Viser til Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter.

Sentre som søker om autorisasjon og re-autorisasjon som autorisert besøkssenter bes levere følgene dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

  • Autorisasjonssøknad
  • Detaljert virksomhetsplan og budsjett for resten av året 2019.  
  • Virksomhetsplan og budsjett for autorisasjonsperioden (2019-2023). Budsjettet skal inkludere grunntilskudd fra 2020 til 2023.

Autoriserte natur- og kulturminneinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, kulturminneveiledning m. v. Grunntilskuddet er på 1 500 000 kroner, og forutsetter at søker innhenter minimum 40% i medfinansiering.

 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 25. juli 2019

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Eva Hauge Fontaine eva.hauge.fontaine@miljodir.no

Eva Lindgaard eva.lindgaard@miljodir.no

 

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjema kommer