Nyhetsarkiv


Tilskuddsordninger for 2022

30.11.2021

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m.

Her finner du oversikt over Tilskotsordningar for Klima- og miljødepartementet.


Tilgangsstyring

19.12.2019

Nå kan du overføre eierskap eller gi lesetilgang til andre brukere for alle foretakssøknader.

Les mer

Tilgang til alle søknader for en virksomhet

19.12.2019

Nå kan du få en oversikt over alle søknader for en virksomhet.

Les mer