Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak for trua naturtyperRestaurering setervoll Øvre VåjaADVOKAT INGER MUNTHE GISLEBERGFylkesmannen i Innlandet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuneneKlimagassreduserende planlegging ny vgs i SkiAFK eiendom FKFMiljødirektoratet2018
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Fra senge til aktiviteter for nyankomne innvand AFRIKAHORN RÅD OG COACHING SENTREOslo fylkeskommune 2020
Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøvenRefusjon av kommunens utgifter til jegerprøvenAgdenes kommuneMiljødirektoratet2019
Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøvenRefusjon av kommunens utgifter til jegerprøvenAgdenes kommuneMiljødirektoratet2018
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Storvatnet friområde - Sanitærbygg innlagt strøm og vannAgdenes kommuneTrøndelag fylkeskommune2018
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Uttak av skadedyr ulv AgdenesAgdenes kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Ti på ToppAGDER BEDRIFTSIDRETTSKRETSAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til trua arterHubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT ASFylkesmannen i Nordland2020
Tilskudd til vilttiltakPatogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013
Tilskudd til fylkeskommunene til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer (kap 1420 post 78)Tur- og friluftsruter i Agder Agder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerKlimapartnere AgderAgder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerAgder symbiose -industriell symbiose i AgderAgder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerBærekraftig mobilitet i Agder fylkeskommuneAgder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerStøtte til hurtigladere for eldrosjer i ArendalAgder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerEl-kjøretøy Tvedestrand videregående skoleAgder FylkeskommuneMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Fellesmøte om viltforvaltning i AgderAgder FylkeskommuneFylkesmannen i Agder2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderAgder FylkeskommuneFylkesmannen i Agder2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Agder FylkeskommuneFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)Romsviga/Helleviga - Sykkelstativ i Romsviga statlig sikret eiendomAGDER FYLKESKOMMUNEAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)Idrettsleiren (Villmark og ekspedisjon)AGDER IDRETTSKRETSAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)KnivmakeriAGDER KNIVKLUBBAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2020
Tilskudd til vilttiltakID registrering og bestandsberegning av snøugleAgder naturmuseum og botaniske hageMiljødirektoratet2016
Tilskudd til vilttiltakID registrering av frittlevende lapp- og snøugler Agder naturmuseum og botaniske hageMiljødirektoratet2015
Tilskudd til vilttiltakLappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014
Tilskudd til vilttiltakAldersstruktur i årsbestand av lapp- og snøugleAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommunerGrønt kompetansesenter og fornybare løsningerAgder Renovasjon IksMiljødirektoratet2020
Poster per side151 - 180 of 21237 items