Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pål Kristoffer TovenFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Sanke- og sorteringsanleggJora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marit Inger Helene BuljoFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Radiomerking av ulv i Rovviltregion 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dovre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Radiomerking av ulv i Rovvilt-region 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av havørn og predasjon på hubroHøgskolen i Innlandet, Evenstad Miljødirektoratet2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Konfliktdempende tiltaknordre land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Nordland2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Temaforelesing - linjetaksering av gaupe - NordlanNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling NordlandFylkesmannen i Nordland2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Møre og Romsdal2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakHubro-Vånd i et kystlandskap uten MinkHøgskolen i Innlandet, Evenstad Miljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakUlvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 19 SørøyFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Felles søknad for beitelagNord-Aurdal kommune2 mottakere2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.v/ beitelagene i Sør-Fron og Ringebu kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lauvdalen beitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakViltforvaltning i endringSanna Kaupang SørumMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.v/ beitelagene i Sør-Fron og Ringebu kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lauvdalen beitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakElgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof DennecheMiljødirektoratet2013
Poster per side151 - 180 of 21237 items