Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2013
Tilskudd til vilttiltak”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte SkarMiljødirektoratet2013
Tilskudd til fisketiltak«A H Cocks Trail»Kunnskapssenter for laks og vannmiljøFylkesmannen i Trøndelag2019
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene«Follo Living Lab» - Testarena for utprøvning av nÅs kommuneMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner«Fossil nærtrafikk i Fitjar – vegen ut »Fitjar KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)«Friluftsliv og folkehelse hånd i hånd 2020»TJUKKASGJENGENMiljødirektoratet2020
Den naturlige skolesekken«Næringsgrunnlag før og nå» Grane næringsutvikling asMiljødirektoratet2016
Tilskudd til trua arter«Sammenhengende villmark» LillomarkaNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tiltak for trua naturtyper«Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Øvre Barstad ».Roar SlindeFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020
Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (kap. 1420 post 78) «Trygg i nærmiljøet med kart»NORGES ORIENTERINGSFORBUNDMiljødirektoratet2020
Tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak1. Færder nasjonalpark, informasjonFærder NasjonalparkMiljødirektoratet2014
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner1. Klimavennlig transport - HjullasterLillestrøm KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)1. Skjøtsel i statlige friluftslivsområder - BOF - Skjøtsel i BOFs statlige friluftslivsområderBergen og Omland FriluftsrådHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019
Tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak1. Modul om bergkunst, natur og kulturhistorie i RHalti nasjonalparksenter ASMiljødirektoratet2014
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner10 elvarebilerGjøvik kommuneMiljødirektoratet2019
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene10 FutureBuilt forbildeprosjekterFutureBuiltMiljødirektoratet2016
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner10 nye ladepunkter for Råde kommuneRåde KommuneMiljødirektoratet2019
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)10 på topp 2020DIABETESFORBUNDET LEVANGER OG OMEGNTrøndelag fylkeskommune2020
Tilskudd til fisketiltak100 gode fiskeplasserKjell Peder HaugeneFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner12 nye ladepunkter for Nesodden kommuneNesodden KommuneMiljødirektoratet2020
Tilskudd til vilttiltak14th Arctic Ungulate ConferenceNINAMiljødirektoratet2015
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene15 ladepunkter for El-varebiler/minibusserHordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonenMiljødirektoratet2018
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner150 Ladestasjoner for nye KristiansandKristiansand Kommune ParkeringMiljødirektoratet2020
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommuneRingebu kommuneMiljødirektoratet2017
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner18 ladepunkter Selbu kommuneSelbu KommuneMiljødirektoratet2019
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner19 ladepunkter i Gjøvik kommuneGjøvik kommuneMiljødirektoratet2019
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)2 Friluftshelger for ungdomRESPONS NORWAYAgder fylkeskommune2020
Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)2 Friluftsskoler, Råde og MossDNT VANSJØViken fylkeskommune2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.2 JervfellerTrollheimen Søndre BeitelagFylkesmannen i Trøndelag2020
Den naturlige skolesekken2 Naturkart i BærumBærum Natur- og FriluftsrådMiljødirektoratet2017
Poster per side121 - 150 of 21237 items