Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Bli kjent med de store rovdyraFramtun skoleFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Landsem GårdFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Alfred LøhreFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.BandhundkursFollo og Østfold ElghundklubbFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon LøkkenFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Gjeting/utvidet tilsynOsen SauegjeterlagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakManagement of American Mink (Neovison vison) in seSvenska JägareförbundetMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakFörvaltning av mårdhund i FinlandSveriges LantbruksuniversitetMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjetil GranrudFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Arne LierhagenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Terje SøbergFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore ØgstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Olav HalbostadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke VillreinlagMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakOvervåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna VillreinområdeMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av villreinens områdebrukHardangervidda VillreinutvalMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakArealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trude Lill MikkolaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakOVERVÅKING OG KOORDINERING FJELLREV 2013Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Raaum GårdFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rune OverreinFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Frode SingstadFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Tilskudd til vilttiltakRegistrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2013
Tilskudd til vilttiltakMerking villreinSnøhetta villreinutvalgMiljødirektoratet2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Solaug SolemFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Ekstraordinært tilsynFrol beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Kåre BergliFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jens Kristian BønåFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013
Poster per side31 - 60 of 21237 items