Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning40 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning15 00012 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening30 00011 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening9 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag25 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås for rundt TyrifjordenModum kommune30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Registrering av sette okserUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Organisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning10 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side4141 - 4170 of 4175 items