Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av høstlok. til grå skimmelflaggermusNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av høstlok. til grå skimmelflaggermusNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt: Smittekilder til klauvråte på villreinRondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2014Ikke behandlet
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i HordalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Sogn & FjordaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Møre & RomsdaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Nord-TrøndelaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i HedmarkNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Hvor mye spiser rødreven av elgslakteavfall?Chris Brostrøm Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Innsamloing av statistikk,behandling, utarbeiding Espen Lysaker 2 mottakere2014Ikke behandlet
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2014/2015NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side3871 - 3900 of 4179 items