Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjaktSetesdal Ryfylke Villreinlag68 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Pink-footed goose(Tv program) NORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av taigasædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG70 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening70 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Jaktleders AnsvarNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland70 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Telling av elg ved bruk av helikopterKåfjord Kommune Gaivuona Suohkan70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
GSG Conference Lithuania 2017Norsk institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2016Setesdal Ryfylke Villreinlag70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
ElgtellingMålselv kommune70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Populasjonsdynamikk ryper LierneHøgskolen i Hedmark70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3871 - 3900 of 4647 items