Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2019Villreinrådet i Norge230 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2014NORSK ZOOLOGISK FORENING230 3002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING234 300Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hjortevilt, forvaltningstiltak i Nord-TrøndelagTrøndelag fylkeskommune240 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i 5 kommuner i Sør-TrøndelagTrondheim kommune, Miljøenheten240 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA245 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Sporing av havsvale 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA249 950Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Etablering og anvendelse av biobank for villrein -Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning250 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Oterfallvilt og oterkartleggingNorsk instituut for naturforskning250 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Sporing av havsvaleNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
GPS-prosjekt Hardangervidda og Nordfjella -FERDSELNorsk Villreinsenter Sør250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser,Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Takseringsapp – Hønsefuglportalen 2017Norsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Habitatbruk hos toppskarv i hekketidenNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Den gamle villreinfangsten som verdensarvNINA250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3871 - 3900 of 4166 items