Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forvaltningsplan for villsvin i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Kartlegging Horndykker 2014Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i indre ØstfoldMats Finne30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Fallviltarbeid - storviltmøteporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
JaktlederkursNJFF Vest-Agder12 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4160 items