Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av flaggermus i kirker i Nord-TrøndelaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beverdemninger i forbindelse med laks og sjøørretEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Informasjonstiltak vilt i N-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugle NTNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurven i Nord-TrøndelagKjetil Hansen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Kulturlandskapets fugler - bestander - habitatbrukNNI Resources ASFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Vekstkurve hos svartbakungerARILD BREISTØL21 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika AS22 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Ny kartlegging av hønsehauk i Hordaland - 2018 Gunnar Bergo25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Prosjekt URBPOP i Hordaland 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Avslått
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Rødlistede flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika AS22 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Ny kartlegging av hønsehauk i HordalandGunnar Bergo40 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3271 - 3300 of 4613 items