Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Tiltak i små avløpsanlegg i Hordaland Voss- Osterfjorden vassområde1 200 0002017Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 807 items