Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Infotiltak Adminiet, HerøyaKULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Tiltak for trua naturtyper - interaktivt spelBLÅST FILM ASMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av naturtyper i Lesja kommuneLESJA KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Investering for Skjøtsel - Sauøy i RyfylkeHAAKON FLØGSTAD ROBBERSTADFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
kartlegging slåtteng myra arendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Agder2020Avslått
Skjøtsel- Restaurering av kystlynghei RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALANDFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Overvåking av restaurert strandengNATURRESTAURERING ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
nødhjelps midler hule eiker / høsting skogs tre PEDER AARØ ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Drengenesstien ved StrandanovaSTRAND KÅREFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Informasjonstiltak om kulturbetingende naturtyperSABIMAMiljødirektoratet2020Avslått
Fjerning av Sitkagran , uønska vegetasjonMULEVIKA BEITELAG BAFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Beiting kystlyngheiHANSEN HALVDANFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Overvåking av restaurert slåttemarkNATURRESTAURERING ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Slått/skjøtsel Usti Skruen ved elvaKARSTEN GRØNFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Slått/skjøtsel Usti Skruen ovenfor husaKARSTEN GRØNFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Slått/skjøtsel Usti Skruen nedenfor husaKARSTEN GRØNFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Dypdykk i tareskogenSABIMAMiljødirektoratet2020Avslått
Rydding av naturbeitemarker i VinstradalenOPPDAL KOMMUNE PLAN OG FORVALTNINGFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
‘e-Beetle for sams frøhøsting fra artsrike engerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2020Avslått
Tverrsnitt av en konsentrisk høymyrSABIMAMiljødirektoratet2020Avslått
Skjøtsel av Rudsviki slåttemarkKAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELMFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Informasjonstiltak Skorpa-Nøklan LVOARKTISK GEOTEK ASFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Studietur - Trua naturtyper i PorsangerNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGEFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Informasjon og skilting ved sterkt kalkrike dammerTRONDHEIM KOMMUNEFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
nødhjelp på utsatte eik / høstingskogs treSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Agder2020Avslått
Evaluering tiltak i kroksjøSWECO NORGE ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
tilskudd til haste trær i 2020SKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
eikene/ høstingskog moiSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
restaurering av naturbeitemarkBERGET OLAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Gausdal Vestfjell skjøtsel og kartlegging.RANDSFJORDMUSEET ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 1093 items