Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Samarbeid skjøtsel av hul/grov eik i VikenBIOFOKUS Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forprosjekt Kulturlandskapssenter KULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Vegkantprosjekt, Holmsvegen, HjartdalKULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Rydding av sitkka på Rongevær i AustrheimØystein Rongevær Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
Overvåking av sopp i Røsskleiva NRSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
BrattreinaJENSTAD Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke behandlet
Truede moser og skjøtselsbehov i baserik beitemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Kulturlandskap og skjøtsel i NatadalBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
askene på hovedveien del 2 jomfrulandPEDER AARØ AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
styvingsasker hovedveien del 1 jomfrulandPEDER AARØ AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Slått på BjøringsetraBente Eva Ulfsnes Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke behandlet
Bjerregård slåttemarkGuro Giori BergFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Infotiltak Adminiet, HerøyaKULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Tiltak for trua naturtyper - interaktivt spelBLÅST FILM ASMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av naturtyper i Lesja kommuneLESJA KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Investering for Skjøtsel - Sauøy i RyfylkeHAAKON FLØGSTAD ROBBERSTADFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
kartlegging slåtteng myra arendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Agder2020Avslått
Skjøtsel- Restaurering av kystlynghei RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALANDFylkesmannen i Vestland2020Avslått
kartlegging av slåtteeng myra arendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av restaurert strandengNATURRESTAURERING ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
nødhjelps midler hule eiker / høsting skogs tre PEDER AARØ ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Drengenesstien ved StrandanovaSTRAND KÅREFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Skjøtsel av åpen grunnlendt kalkmark på HukOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Informasjonstiltak om kulturbetingende naturtyperSABIMAMiljødirektoratet2020Avslått
Fjerning av Sitkagran , uønska vegetasjonMULEVIKA BEITELAG BAFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Beiting kystlyngheiHANSEN HALVDANFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Revegetering og evaluering HovedøyaUNIVERSITETET I OSLOFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av restaurert slåttemarkNATURRESTAURERING ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av slåttemark Østre Vei, NesøyaBjørn Håkon SmevoldFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Slått/skjøtsel Usti Skruen ved elvaKARSTEN GRØNFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 1093 items