Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Brann som skjøtsel i furuskogBIOFOKUS50 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Innvilget som omsøkt
Bruk av DNA til overvåking av truede vannplanterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Brunburkne på Sunnmøre i 2022MILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Butthårstjerne i Stavanger 2020ECOFACT SØRVEST AS108 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Dalvrenge og gjelvrenge, skjøtsel og statusBIOFOKUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Dam for biologisk mangfoldOLA SENDSTADStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Dam for biologisk mangfold på Sendstad OLA SENDSTAD120 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Dam i Hagastua, StangeNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Dam nr 1 på NarmoNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA100 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Dam nr 2 på NarmoNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA120 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Dam på Eidsvoll verkNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Dam på Ekerud, Vallset i StangeNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Dam på Fagerli, Stange vestbygdNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Dam på Gaukom, Vestre TotenNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA190 500Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Dam på GråbergshaugenNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPAStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Dam på GråbergshaugenNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Dam på HaverløkkenNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA109 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Dam på Herdal, Ådalsbruk i LøtenNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA147 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Dam på Solberg i ÅmotNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA180 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Dam på Ævenrud, Stange kommuneNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Dammer på VendkvernNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA220 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Den fantastiske skogenSTIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
DovreløvetannMILJØFAGLIG UTREDNING AS40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
dragehode 2020, skjøtsel Mo gårdKISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Dragehode i ValdresArne Johan Grøndahl20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Dragehode med behov for skjøtsel, Lillehammer m.f DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS22 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Dragehode og åpent grunnlendt kalkmarkLive Sol Lyngstad20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Dragehode på slåttemark i RingsakerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Dragehode, Bleikøya 2020.ROMAN GRAMSZ21 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Dragehode, Bleikøya 2021.ROMAN GRAMSZ21 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 938 items