Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Områder forvaltet av Jæren Friluftsråd - Kartlegge klimarettede tiltak JÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Osodden - Sandvolleyballbane på OsoddenHÆGEBOSTAD KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Elvavika - Infotavle, kurver, rep. turvei/bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Varnappen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Ølberg - Ølberg StormhytteJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Fløksand - Vedlikehold, informasjonBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Smineset - Bord/benk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Io - Tursti, rep. p-plass, bord/benk, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Ogge Naturskole - Digesholman - skjøtsel og tilrettelegging 2024MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Agder fylkeskommune2024Levert
Håøy - Bord/benker, rep., dagsturhytte, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Alle BOF-friluftsområder - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Lerøy fort - Vedlikehold på kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Tyssøy - Bord/benk, fortøyningsbolterBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Vibrandsøy - Oppgradering av turstiFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Eikeskog - Mån - Gjerdeplikt Eikeskog - Månafossen|JÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Rolvsvåg - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Skjeljavika - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Breiholmen - Skjøtsel BreiholmenJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Friluftsfyret Kvassheim - Vedlikehold Kvassheim fyrJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Hystad - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Melsvatnet - Skjøtsel MelsvatnetJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Ytre del av Flatdalsøyan - Naturlab Flatsjå (del 2)SELJORD KOMMUNE Telemark fylkeskommune2024Levert
Framnes - Rehabilitere naust, grillplass, bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Neseskogen - Neseskogen Skogsskjøtsel og tilretteleggingJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Bjøllebøvågen - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Vedvika - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Sanatoriet i Haus - SanatorieparkenOSTERØY KOMMUNE Vestland fylkeskommune2024Levert
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Straumøy - Oppgradering av bryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Bjørgene - Oppgradering Bjørgene 2024KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Poster per side91 - 120 of 2369 items