Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Breivoll - Utstyrsgarasje - Breivoll ÅS KOMMUNE570 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vestli - Rasteplass med grill/bålplass på VestliOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2022Avslått
Kurestekket - Tilrettelegging på KurestekketMOSS KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Refsnes - FriluftsgrillMOSS KOMMUNE40 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Vestre Nes - Tilrettelegging på Vestre NesMOSS KOMMUNE95 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Festestranda - Opprusting av FestestrandaMOSS KOMMUNE108 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Botnerbaugen - TilretteleggingMOSS KOMMUNE125 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Eltornstranda - Tilretteleggingstiltak EltornstrandaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Østre Otteid - Østre Otteid - Vedlikehold av uthus og servicehusMARKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Østre Otteid - Østre Otteid - VannforsyningMARKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bjørndalen - Skilte innfartsårer til markaFREDRIKSTAD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Trollsund - Trollsund - Grusing av stienMARKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Husborn - Husborn - TraktorklipperMARKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hval gård/Hvalstrand bad GBNR 44/1 - Hval Brygge RestaureringASKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ommen friluftsområde - Tilretteleggingstiltak Ommen FriluftsområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD85 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Alholmene - Utsett av Grill/bålplass og engangsgrillbeholderOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kuvauen - Ny bålplassOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kjeppingene - Oppgradering av friområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Døvika - Gapahuk og oppgradering av friområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Guttormsvauen - Oppgradering av turvei samt bålplass.OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Spjær - Utsett av værbestandig engangsgrillbeholder OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Øketangen - Universelt utformet baderampeSARPSBORG KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myrdammen - Tiltak "mot" engangsgrillerRÆLINGEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myrdammen - KanoskurRÆLINGEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Svalerødkilen - Oppgradere toalettbygg, sykkelparkeringHALDEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tangen brygge - Tilrettelegging for bruk av HaldenvassdragetHALDEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bråta turveg - Elvelangs i Ål, badeplassÅL KOMMUNE331 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Frønesjøen friluftsområde - GapahukRAKKESTAD KOMMUNE95 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Svarverud - Infoskilt og skilt om statlig sikret friluftsområdINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hallerud Bad - Legge heller under grill/ bord og benkerINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1531 - 1560 of 1777 items