Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtselsplan for Guddal nord og øst i SirdalANNE TURID ROSTØL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtselplan SteindalenFRITZØE SKOGER AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN84 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skjøtsel av kulturlandskap - Vinstradalen og Loe uVINSTRADALEN OG LOE UTMARKSLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Utvikling av skjøtselsplan, kartlegging av biologiSvend Kåre EikemoStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Tradisjons-skjøtsel av fjellgardskulturlandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselplan- SannaTRÆNA KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Slått Øvre Rognstad ULF BJØRTOMT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Slått på Orala, Varaldskogen, i 2021. STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM36 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Restaurering og skjøtsel av slåttemark Erdsøy VTrond Isak AlsethStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Norheim ( 88/32 )Olav Norheim-Langkaas Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Beitedrift og vedlikehold kulturlandskap KirkerudHåkon RustadStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF60 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Kulturlansdkapspleie Strømsør fjellgårdSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Fallet i HimdalenBERIT PETTERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Slått av HjellesetraHjelle Knut Tore Nes Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Felling og fjerning av sitkagranSVINØR VEL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Slåttedag i BondalNILSEN BENT Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Videreføring av skjøtsel i PrestegårdshagenMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
skjøtsel I karlsøyvær naturreservatSOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSENStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
SlåttemarkArnt Leidulf BjerlandStatsforvalteren i Agder2021Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av slåttengReinert HovlandStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Fjerning av sitkagranskog og frøspredd sitkagranrUTSIRA KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Skjøtsel og vedlikehold av slåttemark.JENSTADHAUGEN Geir Jonny Husby Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 121 items