Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTAD Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Rydding, lauving, Øvsta Lia mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne StokkeStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Salmeli Kulturlandskap 2021TØRRESEN - SALMELI GARDSDRIFT Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Helge ØveråsØVERÅS HELGE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel av beite/hagemark, JongerudKLAUS TYLDUMStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Fjerning av sitkagranJohn Georg LundStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Beite NestangenAVIAMEDICUS ØDEGAARD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Tilpasset drift Kleppa,Li og DåtlandSVINDLAND ROAR Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
gjerdingBONENG VILLSAU HANS KRISTIAN WERKLANDStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kulturlandskap på HomborøyaNils Olav Dannevig Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
KystlyngheiTore MikalsenStatsforvalteren i Agder2021Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Rydding av fjæra 2021KJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Oppgradering av 300m gjerdeKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Inngjerding av beite øst for FøggelhusetKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Gammel kystlynghei tilbakeførelseSTAUTLAND SAUEDRIFT Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Bevaring av elementer i kulturlandskapetJahn Ove H Tønnesen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
skjøtsel av registrert slåttemarkROGER BJØRGENStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Skjøtsel av kystlyngheiTORMOD BÅTSTAD Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Slått og litt hogstGisle Miljeteig Hveem20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Rydding og skjøtsel av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
skjøtsel av slåttemarkPetter Torsteinbø Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel om Småsetran, RørosOS KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tradisjonsrik skjøtsel av fjellgardslandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Hogst langs StrondeveienOLE GEIR REISTADStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 121 items