Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Bedre Jervejakt i Troms 2013/2014Midt Troms Utmarkservice2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Opplæring av kadaverhund Knut Sigurd Haugå30 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Rovdyrkunnskap i skolenFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikkMiljødirektoratet2013Avslått
Test for DNA fra husdyr i bjørneksrementerNibio Miljødirektoratet2013Avslått
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNatur, Plan og Utvikling65 0005 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2013Nordreisa kommune130 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Gaupe og kongeørn - undervisningsopplegg i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skoleprosjekt - samspill mellom villrein og rovdyrRennebu Kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold90 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Oslo og Akershus 2013Turgleder AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Å leve med store rovdyr - Finnmark 2013Turgleder AS80 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
kompetanseutvikling og drift av fellingslag sfjSogn og Fjordane Skogeigarlag80 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side1771 - 1800 of 1837 items