Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
SKOGSJERV - Bestand, økologi & konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Undersøkelse om bruk av hund på jaktNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Refusjon ettersøk kongeørn etter togpåkjørselOVERHALLA KOMMUNE598Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til faktaformidling og naturbaserFINNSKOGEN ADVENTURES AS200 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND24 5002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kommunalt ansatt og avlønnet tilsyn med hundØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Spor- og søkshund rovviltSpor- og søkshund rovvilt54 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
3-årig prosjekt-effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT35 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovNORDRE LAND KOMMUNE85 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kurs/godkjenninger for ekvipasjer i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER9 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Midlar til jervebåsFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Skilting til turgåerFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Midlar til kurs med kadaverhundFJORD KOMMUNE20 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Utvida ekstraordinært tilsynFJORD KOMMUNE120 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1976 items