Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltkamera HedmarkNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera i forbindelse med intensivt tilsynGol beitelag SA2 500Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Avslått
Viltkamera i TromsNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera OpplandNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne Reineier240 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Vokterhund, kadaverhund, informasjonsmøterHemnes Sau og geit204 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Vurdering av ulvens påvirkning på elgbestandenElgregionråd Øst 2 mottakere2017Avslått
Våre Flotte RovdyrForeningen Våre Rovdyr105 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Webinar adm. beredskap skadefelling av rovviltHattfjelldal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar om administrering av skadefellingslagSaltdal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
WirebjørnNJFF-Troms46 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Workshop: framtidsretta driftsformer og normaltapNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Miljødirektoratet2013Avslått
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage GrønosetStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Økosystem Østmarka: Utmark eller villmark?NINA150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Økt beredskap mot tap av lam i NeverdalNIBIO TjøttaStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Poster per side1711 - 1740 of 1768 items