Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilleggsforing av rein på vinterbeiteBalvatn reinbeitedistrikt160 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilrettelegging av bjørnbaneneKarasjok elgjegerforening75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilrettelegging av åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL47 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for rovviltjakt i Finnmark 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)21 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL53 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Tilskot til kursing av lokale lisensjegereFJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Tilskudd beitetilsyn 2016Magnar Moslet50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
tilskudd konfliktdempende tiltaknordre land kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tilskudd til bygging av bu for åtejakt på jervMeldal kommune59 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
tilskudd til drift av radiobjøllerOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
tilskudd til ettersøkshund-ulvKai Gjestvang72 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til forebyggende tiltak 2015Søndre Land kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilskudd til Hemnes skadefellingslagHEMNES KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til konfliktdempende tiltak - rovvilt SØR-VARANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenPolar Park As312 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utvidet tilsyn, og elektronisk sporinForeninga Ålen Beitelag90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund. KRISTOFFER MOAN102 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Poster per side1711 - 1740 of 1967 items