Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Test av droner i sporingsarbeid etter gaupe & jervNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Midler til videreføring av NRFI 2016Porsanger kommune256 667Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
viltkameraklubbvik beitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Trening av ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til jegerprøve for reindriftsutøvere 2016Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)37 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kurs i bjørnejakt AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune70 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Jervejaktkurs i KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Gaupejaktkurs i FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
JakttiltakLars Helge HenriksenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Sporingsaksjon på gaupe 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Videreføring av NRFI januar-april 2016Porsanger kommune243 333Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Finansiering NRFI - Øst Finnmark 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune241 647Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Finansiering av resterende kostnader - NRFI Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune186 360Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overskytende utgifter til NRFI 2015Porsanger kommune168 075Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til gjennomføring av jegerprøve reindriftPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)32 480Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prøveordning for lisensfelling av jerv 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn: kompetanseheving og trening Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune13 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jaktbu og mms kameraKjell Ivar Knutsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskning225 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jakt på jerv i Alta kommuneGeir-Arne Nilsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Sammenheng mellom rovdyr og og tap av reinkalverNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 515 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta213 150Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arena Rovvilt Rein 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 950Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Innkjøp av informasjonsmateriell til beitenæringenNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune160 250Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 1915 items