Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving skadefellingslag PorsangerPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Stimuleringstiltak for jervejakt i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)125 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktJohn Andreas J. Utsi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rovdyr i kalvingslandet til RBD 5a/5c i 2016NIBIO235 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Arena Rovvilt for reindriftenPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)27 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kadaverhundkurs og godkjenningsprøver 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune105 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Referanasegruppmøte 2016 Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Jerveregistrering med SNO i reinbeitedistrikt 14Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Stamtavler av brunbjørn i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Næring og rovvilt i Finnmark-Nesseby kommune 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune198 449Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Hårfeller for bjørn som vandrer gjennom VesterelvNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Test av droner i sporingsarbeid etter gaupe & jervNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Midler til videreføring av NRFI 2016Porsanger kommune256 667Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
viltkameraklubbvik beitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Trening av ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Støtte til jegerprøve for reindriftsutøvere 2016Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)37 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kurs i bjørnejakt AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune70 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Jervejaktkurs i KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Gaupejaktkurs i FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
JakttiltakLars Helge HenriksenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Sporingsaksjon på gaupe 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Videreføring av NRFI januar-april 2016Porsanger kommune243 333Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Finansiering NRFI - Øst Finnmark 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune241 647Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 1837 items