Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Utbedring av stiSameiet Kitdalen BeitelagStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oversikt over grensekryssende bjørn og familierNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
SperegjerderKirsten Josefine Lockert59 900Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
JervebåsLars Helge Henriksen15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
SøknadReinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Info.møter og tiltak for økt innsamlingsaktivitetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Rovviltopplæring for Naturbruksskolene i FinnmarkNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMålselv Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Samling for skadefellingspersonellLyngen Kommune10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger Kommune62 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Poster per side1711 - 1740 of 1967 items