Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 10.08-17.08.18Holtålen kommune 98 062Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefelling bjørn - Meråker kommuneMeråker kommune102 889Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 ulv 25.07-31.07.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 03.08-10.08.18Holtålen kommune 74 843Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 25.07-31.07.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 14.07-23.07.18Holtålen kommune 43 042Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 04.07-13.07.18Holtålen kommune 35 576Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 24.06 - 02.07.18Holtålen kommune 82 324Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 22 - 26.06.18Holtålen kommune 12 679Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 15.06 - 22.06.18Holtålen kommune 40 114Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn - Meråker kommuneMeråker kommune90 676Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 06 - 11.06.18Holtålen kommune 118 273Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Rovdyrsamling kommunalt ansatte & felingsleder Besøkssenter rovdyr Namsskogan49 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i Sverige 2018Holtålen kommune 80 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Transport til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan298 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Elektroniske bjellerSingsås Vestre Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kursing skadefellingslag rovdyrLevanger kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Bjørn og rein i TrøndelagNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
RovviltjaktkursNJFF Sør-Trøndelag60 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-Trøndelag Radiobjellelag SA457 561Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kursing av kommunale skadefellingslagHoltålen kommune 350 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Utstyrskasse med innhold til det kommunalejaktlageVerdal kommune82 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kursing fellingslag Orkdal og Meldal 2018Meldal kommune22 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppfølgingskurs kadaverhundOppdal kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1711 - 1740 of 1768 items