Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
innkjøp av radiobjelllerRENSJØ - SØRUNGEN BEITELAG20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Transport rovdyrskole Trøndelag 2023BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS230 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Transport rovdyrskole Nordland 2023BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS50 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Innkjøp av termisk spotterTROLLHEIMEN SØNDRE BEITELAG19 800Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Utvidet tilsyn med kadaverhundSKJÆKERFJELLA BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SA90 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Innkjøp radiobjellerDINDALEN BEITELAG20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDERStatsforvalteren i Vestland2023Avslått
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER45 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA500 0003 mottakere2023Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Rovvilt og sosial koordinering i reindriftenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Kurs/godkjenninger av ekvipasjer for kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Kompetanseheving skadefellingslag Orkland 2023ORKLAND KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
Undersøkelse - lisensjakt på ulv & konfliktdempingNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, orSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Intensiv overvåking av gaupe STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA279 370Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
ULV I NORGE - elevhefte om et kritisk truet dyrNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER120 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget
ULV I NORGE - elevhefte om et kritisk truet dyrNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER8 mottakere2023Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
SCANDCAM –Viken 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA580 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
SCANDCAM – InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Opplev KynnaÅSNES KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Opplev KynnaVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseÅSNES KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Hundepool for skadefellingVERDAL KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
SCANDCAM – NORDSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 2124 items