Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola Moe Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Webinar om administrering av skadefellingslagSaltdal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
KadaverdokumentasjonHamarøy KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kurs skadefellingHemnes Kommune1 600Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Møtegodtgjørelse webinar 28.aprilRana KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Webinar adm. beredskap skadefelling av rovviltHattfjelldal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Moderne teknologi for å dokumentere rovvilttapNorconsult As Statsforvalteren i Nordland2020Ikke behandlet
Utstilling om ulvNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Boken "Bare ulv"; en faktafortelling Zoolog Ida GlemmingeStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Å leve med store rovdyrTurgleder As213 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skadefelling GaupeBindal Kommune46 306Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Storfe på utmarksbeite i områder med rovdyr Høgskolen I Innlandet200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Støtte til veiledning/dekning av underskuddNorske Kadaverhunder25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØystre Slidre Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Søndre Land kommune 2020Søndre Land Kommune10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Informasjonskveld rovviltregistreringerRomedal Og Vallset Jeger- Og Fiskerforening5 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Opplæring Tracker skadefellingslageneRomedal Og Vallset Jeger- Og Fiskerforening16 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakNordre Land Kommune12 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrNordre Land Kommune95 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Sporing og sportegn/Ulvetider Anno Museum As65 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving - Skadefellingslaget i NittedalGran Kommune10 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLandbrukets Fagråd Hadeland Ba70 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 1959 items